Projekt E-impuls

MGR Energetika – hrvatska energija za cijeli svijet

1

Naziv projekta

MGR Energetika – hrvatska energija za cijeli svijet“; šifra projekta KK.03.2.1.06.0830.

2

Kratki opis projekta

MGR Energetika d.o.o. je privatna tvrtka čiji je direktor g. Stjepan Radić. Osnovana je 2007. godine a djelatnost je vezana za projektiranje i inženjering elektroopreme, isporuku te puštanje u rad opreme za elektroenergetska postrojenja.

Projektne aktivnosti se odnose na:

  1. Nabavku mjernog i kontrolnog uređaja u svrhu poboljšanja usluge vezane uz sustave za elektroenergetska i industrijska postrojenja. Rezultat ove aktivnosti biti će nabavljena oprema čime će se očuvati postojeća radna mjesta, otvoriti dva nova radna mjesta i pridonijeti rastu prihoda kroz unapređenje postojećih, te pružanju novih proizvodnih usluga;
  2. Promidžba i vidljivost. Rezultat ove aktivnosti će biti da su prezentirani rezultati projekta ciljnoj skupini i da je ciljna skupina informirana o sufinanciranju projekta EU sredstvima;
  3. Upravljanje projektom i administracija ima za rezultat uspješno proveden projekt sukladno prijavljenom planu i predanom završnom izvješću za provedbu projekta.
3

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je kupnjom mjernog i ispitnog uređaja pružiti visoku kvalitetu usluga vezanih uz sustave za elektroenergetska i industrijska postrojenja čime bi ojačali konkurentsku poziciju na tržištu, ostvarili uštede i bili neovisni o drugima, pružili prvorazrednu i cjelovitu uslugu, što bi u konačnici doprinijelo rastu prihoda poslovanja za više od 40% do 2018. godine, a time i dobiti. Projektom će se također očuvati postojeća radna mjesta, te otvoriti dva nova radna mjesta.

4

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 657.427,84 kn
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 299.900,00 kn
5

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2017. – 1.5.2018.

6

Kontakt za više informacija

e-mail: info@mgr-energy.com