Projekt “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2”

1

Naziv projekta

Digitalizacija poslovnih procesa tvrtke MGR ENERGETIKA d.o.o.“; šifra projekta KK.03.2.1.19.1203.

2

Kratki opis projekta

MGR Energetika d.o.o. je tvrtka čiji je direktor g. Stjepan Radić. Tvrtka je osnovana 2007. godine, a djelatnost je vezana za projektiranje i inženjering elektroopreme, isporuku te puštanje u rad opreme za elektroenergetska postrojenja

Projektne aktivnosti se odnose na:

  1. a) nabavku; programskog paketa za analizu pojava u industrijskim i elektroenergetskim sistemima, programskog rješenje za upravljanje poslovanjem i dokumentacijom, aktivne opreme: serveri, RAM memorija, mrežni sustav za pohranu podataka, uređaj za neprekidno napajanje, mrežni preklopnik, mrežni usmjerivač, pripadajućih licenci operacijskih softvera i licenci softvera potrebnih za povezivanje aktivne opreme, pretplata za korištenje Internet sustava Office 365, pretplata za korištenje sustava zaštite od zloćudnih softvera, Internet sigurnosni certifikat za zaštitu javno dostupnih servisa – pretplata, licenca za sustav izrade pričuvnih kopija, usluga implementacije IKT sustava i programskog paketa za optimizaciju u procesu ispitivanja el. ormara. Rezultat ove aktivnosti biti će nabavljene sve komponente nabave (novi IKT sustav) čime će se očuvati postojeća radna mjesta i pridonijeti rastu prihoda kroz unapređenje postojećih, te pružanju novih usluga;
  2. b) Promidžba i vidljivost. Rezultat ove aktivnosti će biti da su prezentirani rezultati projekta ciljnoj skupini i da je ciljna skupina informirana o sufinanciranju projekta EU sredstvima;
  3. c) Upravljanje projektom i administracija ima za rezultat uspješno proveden projekt sukladno prijavljenom planu i predanom završnom izvješću za provedbu projekta.
3

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je unaprijedit osnovni poslovni procesi tvrtke, stjecanje temeljnih uvjeta za postizanje konkurentnosti na domaćem tržištu i inozemnom tržištu, što će rezultirati u porastu prihoda od prodaje, otvaranju novih radnih mjesta i izgradnju temelja za održiv rast i razvoj poslovanja Društva u budućnosti.

Provođenjem projekta doći će do povećanja obujma poslova, djelatnici će se rasteretiti administrativno, tvrtka će učiniti pozitivne pomake u pogledu utjecaja na okoliš s napuštanjem dobrim dijelom papirnato poslovanje, a sve to rezultirati će u porasta prihoda od prodaje za 30%, prihoda od izvoza za 15%, te novim zapošljavanjem minimalno 2 djelatnika, uz očuvanje postojećih radnih mjesta.

4

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 827.877,00kn
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 529.841.28kn
5

Razdoblje provedbe projekta

17.02.2020. – 15.04.2021.

6

Kontakt za više informacija